LIFE MEMBERS DETAILS 651 -700

 

 

 

Sr.
No.
FULL NAME OF
 LIFE MEMBERS
DATE
OF MEMBERSHIP
MEMBERSHIP NO.
(RECIEPT NO.)
 AGE RES.ADDRESS  NATIVE PLACE CONTACT DETAIL  REMARKS
651 Shri. Ganpati Malappa Dodmani 19-Jul-1996 2949   Misty Chawl, Room No.4, Nawalkar Wadi, Gumpha Marg, Jogeshwari (East),
Mumbai-400 060
  --  
652 Shri. Jeevanmukta M. Vijapurkar 7-Aug-1996 2958       --  
653 Shri. Chandrakant Mallari Vijapurkar 14-Aug-1996 2963       --  
654 Shri. Malikarjun Nagappa Mugali 15-Aug-1996 2967       --  
655 Shri. Yalappa Shankar Shivmate 15-Aug-1996 2968   1/16, Vakratund, 1st Floor, Maiti Park, Lokmanya Nagar, Pada-2, (Near Crompark Society), Thane-400 606   --  
656 Shri. Malhari Yalappa Gundal 17-Aug-1996            
657 Shri. Yamnappa Shivram Machgar 17-Aug-1996 2970   Vijay Nagar, Room No.30, In front of Nav Jeevan Society, Chembur Colony, Chembur, Mumbai-400 074   --  
658 Shri. Hanmanta Shivram Machgar 31-Aug-1996 2973   Vijay Nagar, Room No.30, In front of Nav Jeevan Society, Chembur Colony, Chembur, Mumbai-400 074   --  
659 Shri. Mukund Lingappa Zende 14-Sep-1996 2978   Astavi Nayak Colony, Room No.4, Ambedkar Chawl No.1, Vithalwadi, Dist.-Thane   --  
660 Shri. Ganpati Daulappa Mankar 26-Oct-1996 2985   Karnik Nagar, Block No.A/25, Solapur - 413006   --  
661 Shri.Shankarppa Narsappa Dev 23-Nov-1996 2990   119/B II Phase Alwin Colony Bala Nagar (Mandhal), Hydrabad - 500 037   --  
662 Smt. Sita Baswant Choudhari 30-Nov-1996 2995   Lal Dongar, Chembur, Chandra Bose Chawl, Chembur, Mumbai   --  
663 Shri. Avappa Malappa Katimani 7-Dec-1996 2996   Room No.10, Mohiddin Sheth Chawl, Subhash Nagar, Jogeshwari (East), Mumbai-400 050   --  
664 Shri. Gangaram Donkappa Gotekar 12-Dec-1996 2997   101, Sanjay Chawl, Mukund Nagar, Dambar Company, Dharavi, Mumbai-400 017   --  
665 Shri.Krishanand Awappa Hattarkal   189 46 B/404-Akashganga, Opp Raheja Hospital, Mahim Causeway, Mumbai-400 016   Mo.No.9867645549
Ho.022 24443963
 
666 Shri. Ravindra Basappa Hattarkal   477 51 Panchsheel Bldg., M 2, Plot No.613, Walmiki Road, Matunga Labour Camp, Matunga, Mumbai - 400 019.   Mo.No.9321425136  
667 Shri. Ambadas Basappa Harlekar   172 56 5/714 Govt., Colony, Opp. New English School, Kherwadi Police Station, Bandra (E), Mumbai-400 051   Mo.No.9892968303
9967131449
H.:022 26570803
 
668 Smt. Kamala Nagesh Dodamani       Dharavi Holi Maidan, Room No.270, Shivaji Chawl, Dharavi, Mumbai-400 017      
669 Shri.Dualat Ganpat Mural       Ganesh Nagar, Rahiwashi Sangh, Nevere Bagh Apartment Near, Nehru Nagar, Kurla (East), Mumbai-24   M.9967329170  
670

Shri.Lokhede Akashy Arjun

  7 21

334 Soicety Room no.HP289,Opp Machi Market Goregoan Coloyn Mumbai-104 

Talikot M.993092029

 

671 Shri.Shivamat Raju Maruti 26-Jan-14 731 35   Nadagundi M.9870476440  
672 Shri.Lokhede Akashy Arjun    6 18   Talikot  M.9323651007  
673 Shri.Kattimani Kumar Suresh  01-02-14 28 18   Nadagundi    
674 Shri.Kolkunde Balappa Gajappa     56     M.9833165378  
675 Shri.Jamkhandi Sanjay Parappa 02-02-14 29 46   Manguli M.9969102954  
676 Shri.Jamkhandi Santosh Parappa 02-02-14 30 44   Manguli M.9892030856  
677 Shri.Shivmat Haresh Subhash 02-03-14   35   Nadagundi M.9819559295  
678 Shri.Hattarkal Sujay Krishanand   708 20     Pn.24443963  
679 Shri.Hattarkal Sneha Krishanand   707 22     Pn.24443963  
680 Shri.Shedamkar Ramesh Somshekhar     35   Yadgari M.9930757404  
681 Shri.Shedamkar Suresh Somshekhar     32   Yadgari M.9930757405  
682 Shri.Shedamkar Somshekar Bukappa     65   Yadgari M.9869059387  
683 Shri.Shedamkar Mahesh Somshekar 02-03-14   38   Yadgari M.9869577390  
684 Shri.Shedamkar Umesh Somshekar 02-03-14   34   Yadgari M.9223366649  
685 Shri.Bhavimani Mallikarjun Saibanna     55   Rudrawadi M.8477235731  
686 Shri.Bhavimani Shivraj Mallikarjun     26   Rudrawadi M.9967151431  
687 Shri.Jamkhandi Sunil Narasappa 09-03-14 33 46   Manguli Pn.2522646852  
688 Shri.Alabanur  Maheshkumar Sahankarappa 15-03-14   34   Jalibenchi M.8652004283  
689 Shri.Inmandar Umesh Bheemappa 15-03-14   34   Tailkot M.9773656048  
690 Shri.Inmandar Chandrashekar Bheemappa 15-03-14   35   Tailkot M.9969788778  
691 Shri.Shivmat Laxmikhant Ramchandra 12-04-14   35   Nadagundi M.9323751102  
692 Shri.Shivmat Mahaesh Ramchandra 12-04-14   32   Nadagundi M.9323751142  
693 Shri.Shivmat Rajesh Murati 03-05-14 247 24   Hunur M.9158091719  
694 Shri.Machgar Santhoshkumar Shivling 03-05-14 248 35   Jhamkhandi M.8828233671  
695 Shri.Subhash Shivraya 17-05-14 249 28   Hattarkal M.9969558315  
696 Shri.Badadale Sanjog Shivappa 17-05-14 250 26   Hattarkal M.9969558315  
697 Shri.Machgar Shankar Arjun 24-05-14   34     M.9220628302  
698 Shri.Ukli Datta Narendra 18-05-14 57 29   Jhamkhandi M.8976121725  
699 Shri.Jewargi  Narayan Baburao 21-06-14   45   Old Sahabad M.9768373964  
700 Shri.Machgar Shivaji Mallapa 28-06-14 255 34   Hunur M.9892016425